Inici > Transparència > ORGANITZACIÓ. Organització institucional i administrativa

ORGANITZACIÓ. Organització institucional i administrativa

1.1 Estructura organitzativa i de funcionament

 

1.1.1 Organigrames 

1.1.1.1 Organigrama (les dades s’actualitzen el mes de gener de cada any)

1.1.1.2 Funcions, perfil i trajectòria professional nivells directius

1.1.2 Espai de les entitats del sector públic

1.1.3 Acords de creació i funcionament d’entitats del sector públic

1.1.3.1 Llei de creació de l’ACT

1.1.3.2 Decret d’Estatuts de l’ACT

1.1.4 Convenis, acords i pactes en matèria de personal de l’Administració de la Generalitat

1.1.5 Convenis, acords i pactes en matèria de personal del sector públic

1.1.6 Cartes i catàlegs de serveis (en procés d’actualització)

1.1.7 Catàleg de procediments

 

1.2 Alts càrrecs i directius

 

1.2.1 Relació d’alts càrrecs i directius (les dades s’actualitzen el mes de gener de cada any)

1.2.2 Incompatibilitats (actualment els alts càrrecs d’aquesta entitat no tenen incompatibilitats. Les dades s’actualitzen a mesura que es disposa de la informació corresponent)

1.2.3 Activitats, béns i interessos 

1.2.4 Retribucions, indemnitzacions i dietes (actualització anual)

1.2.5 Codi de conducta dels alts càrrecs

1.2.5.1 Agenda pública amb grups d’interès (actualitzat a data 22 d’abril de 2019)

1.2.5.2 Invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments (actualitzat a data 22 d’abril de 2019)

1.2.5.3 Obsequis rebuts en raó de la representació institucional (actualitzat a data 22 d’abril de 2019)

 

1.3 Empleats públics

 

1.3.1 Dades d’ocupació pública

1.3.2 Relació de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat

1.3.3 Relació de llocs de treball de col·lectius específics (l’Agència Catalana de Turisme no disposa de llocs de treball de col·lectius específics)

1.3.4 Relació de llocs de treball del sector públic

1.3.5 Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l’Administració

1.3.6 Retribucions, indemnitzacions i dietes

1.3.6.1 Relació de llocs de treball

1.3.6.2 Indemnitzacions per raó de servei

 

1.4 Convocatòries: accés i resolució

 

1.4.1 Convocatòries generals

1.4.2 Convocatòries de personal laboral

1.4.3 Convocatòries de col·lectius específics (periodicitat anual)

1.4.4 Formació per a promoció (periodicitat anual)

 

1.5 Representació sindical

 

1.5.1 Nombre d’alliberats sindicals (periodicitat anual)

1.5.2 Cost alliberats sindicals

 


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya