Inici > Sigues Partner > Programa de Partenariat i Esponsorització

Programa de Partenariat i Esponsorització

Viatgem junts?

L’Agència Catalana de Turisme ha posat en marxa el programa de partenariat amb l’objectiu de crear un pool de partners estratègics per unir sinèrgies, optimitzar els recursos econòmics i garantir un major impacte de les accions de promoció, comunicació i comercialització de la marca turística Catalunya, conjuntament amb grans marques reconegudes internacionalment.

Les empreses integrants del programa, que poden pertànyer o no al sector turístic, es beneficien del fet d’associar-se amb una destinació turística de referència mundial i la primera de l’Estat espanyol. Alhora, els partners multipliquen la seva presència i notorietat en els principals mercats internacionals. La visualització destacada de cada empresa a tots els canals i suports de promoció i comercialització de l’Agència queda garantida.

El programa de partenariat vol establir aliances estratègiques, estables i duradores, amb companyies líders catalanes o que tinguin activitat econòmica a Catalunya, que siguin innovadores en els àmbits respectius, que estiguin presents en els mercats exteriors i que comparteixin els valors de la marca Catalunya: lideratge, professionalitat, innovació, dinamisme, sostenibilitat i eficiència.

L’Agència Catalana de Turisme disposa també d’un programa d’esponsorització que té com a objectiu d’establir una relació tàctica amb empreses del sector turístic que vulguin participar en accions concretes organitzades per l’Agència d’una forma puntual, sempre amb un mateix objectiu: sumar esforços.

Finalment, amb la categoria de col·laboradors, podem establir acords de col·laboració anuals amb les associacions empresarials del sector turístic que aglutinin a petites i mitjanes empreses. La característica principal d’aquests acords és que s’adapten totalment a les necessitats d’aquestes associacions.

 

Beneficis

Participar com a associat en el programa de partenariat té tot un seguit d’avantatges:

 • Establir una relació estratègica amb l’Agència Catalana de Turisme
 • Incrementar la presència de la teva empresa als principals mercats actuals i reforçar la internacionalització a nous mercats
 • Tenir presència destacada a tots els canals de promoció, comunicació i comercialització de l’Agència Catalana de Turisme
 • Millorar la notorietat de la teva marca
 • Participar de forma activa a totes les accions de promoció
 • Contactar amb altres professionals dels sector turístic i mitjans de comunicació
 • Accedir a l’ intel·ligència de mercat desenvolupada per l’Agència Catalana de Turisme

Per altra banda, els avantatges per a les empreses associades al programa d’esponsorització són:

 • Establir una relació tàctica amb l’Agència Catalana de Turisme
 • Identificar i seleccionar aquelles accions de promoció organitzades per l’Agència Catalana de Turisme, que s’adeqüin millor als públics objectiu, producte i mercats estratègics de l’empresa
 • Presència destacada als canals i suports de comunicació en aquestes accions millorant la notorietat de marca
 • Participació de forma activa en aquestes accions contactant amb altres professionals del sector turístic i mitjans de comunicació

I per les associacions empresarials amb la categoria de col·laboradors són:

 • Establir una relació continuada amb l’Agència Catalana de Turisme
 • Tenir presència en determinats canals de comunicació millorant la notorietat de marca
 • Tenir presència o participar de forma activa en determinades accions de promoció contactant amb altres professionals del sector turístic i mitjans de comunicació

 

Criteris de selecció

Per convertir-se en partner o esponsor de l’Agència Catalana de Turisme, les empreses han de complir els criteris de selecció següents:

 • Ser una empresa líder i innovadora en el seu àmbit.
 • Tenir presència als mercats exteriors.
 • Estar arrelada o tenir forts vincles amb Catalunya.
 • Estar alineada amb el posicionament i objectius de l’Agència Catalana de Turisme.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no tenir deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.

A més, l’Agència Catalana de Turisme ha establert un filtre de selecció previ, que exclou com a possibles partners i sponsors les companyies de tabac, alcohol (excepte els productors de cervesa, vi, cava i similars), continguts per a adults, partits polítics, persones físiques, i empreses d’armes.  

En el cas dels col·laboradors, aquestes associacions empresarials hauran de representar un percentatge elevat d’empreses del seu sector i que aquestes estiguin repartides en gairebé tot el territori català, apostar per la innovació, disposar d’un web amb informació suficient en un mínim de 3 idiomes i estar alineades amb el posicionament de l’Agència Catalana de Turisme.

 

Sigues membre 

Si vols conèixer amb més detall les condicions i els beneficis del Programa de Partenariat i d’Esponsorització, posa’t en contacte amb la Unitat d’Empreses de l’Agència Catalana de Turisme. 

 

UNITAT D’EMPRESES

Passeig de Gràcia 105, 3r

08008 Barcelona 

Tel. 934 849 900 

partenariat.act@gencat.cat

 

 

 

 


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya