Inici > Qui Som > Coneix l’Agència Catalana de Turisme

Coneix l’Agència Catalana de TurismeL’Agència Catalana de Turisme (ACT) és l’organisme del Govern de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega de dur a terme les polítiques de promoció turística. Des de començament de l’any 2010 substitueix l’antic consorci Turisme de Catalunya, que fins aleshores s’havia encarregat d’aquesta tasca.

L’Agència Catalana de Turisme neix com a entitat de dret públic de la Generalitat mitjançant la Llei 15/2007, de 5 de desembre, amb l’objectiu de promoure Catalunya com a destinació turística de referència, basada en la seva qualitat i rendibilitat social i econòmica, d’acord amb les competències que l’article 171 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga en matèria de turisme.

Precisament, aquest relleu del consorci per l’Agència al capdavant de la difusió dels atractius del territori català a l’exterior representa un abans i un després en l’estratègia promocional catalana. La principal novetat, que ara pren força, és la cogestió i la coparticipació del sector privat en les responsabilitats de promoure i vendre l’oferta catalana arreu del món. 

L’obtenció de resultats mesurables és una de les directrius prioritàries del nou organisme, l’orientació del qual s’enfoca envers els recursos turístics i les empreses del sector. En aquest sentit, des de l’ACT es dóna suport a la comercialització de productes, i també es fomenta l’autogeneració de recursos de finançament propi.

 

Organisme publicoprivat

L’ACT depèn del Departament d’Empresa i Coneixement i està constituïda per la Generalitat de Catalunya i pel Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, en representació del sector privat. Entre els ens territorials, els patronats de Turisme de les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona també en formen part, així com l’ens mixt publicoprivat de promoció de la capital catalana, Turisme de Barcelona.

Tal i com s’estableix en els seus Estatuts, modificats amb el Decret 165/2010, el Consell de Direcció és l’encarregat d’aprovar el programa d’actuació de l’ACT. El Departament d’Empresa i Coneixement, el Consell de Cambres, els organismes provincials de promoció de les Diputacions i les empreses privades nodreixen l’Agència dels fons necessaris per al seu funcionament.

Durant el primer any de gestió, l’ACT va endegar més de 300 accions estratègiques de promoció, algunes d’elles prou significatives com els Anys de Catalunya en altres països, o el macroworkshop de comercialització Buy Catalunya, iniciatives que es mantenen any rere any al calendari.

L’ACT publica anualment una Memòria que recull totes les actuacions realitzades al llarg de l’any. La Memòria d’Activitats de l’any 2017 pot consultar-se en aquest enllaç.

Per consultar l’organigrama de l’Agència Catalana de Turisme fes clic aquí

 

Logo OMT         Logo Enat         Logo ITS         Logo Necstour         Logo WRTD         Logo Biosphere

PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya